หน้าแรก
ความเป็นมาสมาคม
กรรมการบริหาร
นโยบายสมาคม
วัตถุประสงค์
ติดต่อสมาคม
 
 
 
นายกสมาคมศิษย์เก่าเทคโนฯ ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น (ส่วนกลาง)นายไตรรัตน์ ประยูรคำ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู และประชุมนัดพิเศษ การตจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยสมาคมศิษย์เก่าเทคโนไทย-เยอรมัน ขอนแก่น. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น

 
 
 
 
contact person : tgtk.tom@gmail.com